YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Nevzat Burak ORDU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Eda SATIR

DENETİM KURULU BAŞKANI

Burcu Sezgi AKÇIL

KOORDİNATÖRLÜKLER

TEKNİK GEZİ KOORDİNATÖRÜ

Mehmet SARIBAŞ
SOSYAL MEDYA KOORDİNATÖRÜ
Görkem ARSLAN
SOSYAL ETKİNLİK KOORDİNATÖRÜ
İbrahim KILIÇARSLAN
KONFERANS KOORDİNATÖRÜ
Ali Emre YAYVAN
SOSYAL SORUMLULUK KOORDİNATÖRÜ

Yönetim Kurulu