İMTB Nedir?

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TOPLULUKLARI BİRLİĞİ

İMTB MİSYONU

İMTB’nin öncelikli misyonu yerelden ulusala varan bir ağ oluşturmak ve bu ağ vasıtasıyla yaratılan sinerjiden en etkin biçimde faydalanarak öğrenci topluluklarının tek başlarınayken gerçekleştiremeyeceği sivil toplum projeleri yaratmak ve bölgesel anlamda gerçekleştirilmeye çalışılan projelerin ulusal ölçekte sivil toplum esasına dayalı olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bunun yanı sıra üniversite ve sektör arasındaki iş birliğinin gelişimine katkıda bulunmak ve mühendislik mesleğinin meslek seçimi yapmamış kitle tarafından bilinirliğini artırmaktır.

İMTB VİZYONU

Türkiye’deki tüm İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin öğrenim hayatları boyunca yararlanabilecekleri akademik, teknik, kültürel, sosyal ve kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesinde katkı ve iletişim olanağı sağlayan en etkin birlik olarak yaşadığımız topraklara öğrenciler tarafından değer katılmasını sağlamak.


İMTB ETKİNLİKLERİ


TİMÖB  (TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ BULUŞMASI)

  • Yurdun her tarafında ve yavru vatanda İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans eğitimi almakta olan mühendis adaylarının hem kendileri arasında kaynaşmasını hem de sektörle buluşmalarını sağlar. Her yıl farklı bir tema işlerken, amacı mühendislik bilincinin oturmasını sağlamak ve son gelişmelerin takibini kolaylaştırmaktır.

MALZEME ŞENLİĞİ

  • Malzeme Şenliği tamamını öğrencilerin organize ettiği, konferans ve panellerin yanı sıra Türkiye’nin her ili ve KKTC’den gelen öğrencilerin kaynaşmasını sağlayan bir organizasyondur.
  • Malzeme Şenliği‘nin hangi üniversitede yapılacağına İMTB genel kurulunda oy birliğiyle karar verilir.

STRATEJİK PLANLAMA TOPLANTISI (SPT)

  • Geleceğe dair projelerin konuşulduğu ve üretildiği toplantıdır.
  • Genel Kurul niteliğindedir.
  • Her yılın Şubat ayı içerisinde bir İMTB topluluğu ev sahipliğinde gerçekleşir.

YAZ ATÖLYESİ

  • İMTB faaliyet takviminin başlangıcıdır
  • Çalışma Grupları ve Yönlendirme Kurulu seçimlerinin yenilendiği toplantıdır
  • Her sene Ekim ayı içerisinde bir İMTB Topluluğu ev sahipliğinde gerçekleşir